Welkom bij Bloemenhove

HomepagePicture

In het kinderdagverblijf Bloemenhove kan je terecht voor kinderopvang in groepsverband. Er is plaats voor 49 kinderen, verdeeld over 4 leefgroepen. In welke leefgroep je kind wordt opgevangen is afhankelijk van zijn of haar leeftijd en ontwikkeling.

Bloemenhove heeft ook een satelliet ‘De Beverboot‘ voor opvang van 14 kinderen in de deelgemeente Beveren.

Opvoeding en verzorging in een veilige en kindvriendelijke omgeving staan centraal. Er is extra aandacht voor kinderen die in hun ontwikkeling of sociale omgeving meer zorg nodig hebben dan het gewone aanbod.

De opvangprijs wordt op basis van je inkomen bepaald. Er zijn kortingen als je meerdere kinderen ten laste hebt. Een sociaal tarief is mogelijk.

Bloemenhove is onderdeel van Zorgbedrijf Roeselare.

Voor wie?

  • niet schoolgaande kinderen tot 3 jaar
  • kinderen met een bijzondere zorgbehoefte
  • alle gezinnen, zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloofs- of levensovertuiging, …

Praktisch

Opvang van maandag – vrijdag: 07u – 18u15